Концерт на ЗИЈАН.

Информации

Категорија:
Вид: open

Ако ова го соопштувавме на глас, би одело со трепет во гласот, од почит и возбуда до даска!

ЗИЈАН беа во ДЕ ФАКТО! На свој концерт, кој ни остави незаборавни спомени, полни со мемоари во песни запишани, од времиња неповратни!

Не само коси, туку и срца пуштивме ветар да ги носи!